Alenet

Alenet är ett kompetensföretag som verkar inom nätverk, kommunikation och säkerhet. Vi levererar kompletta datakommunikationslösningar och konsulttjänster till alla branscher och företagsstorlekar. Idag finns en majoritet av våra kunder inom den offentliga sektorn och industrin, men vi har även kunder inom vård & omsorg, handel, m.fl.

Alenet grundades 2000 och har sedan dess utvecklats till en etablerad och välrenommerad leverantör av nätverksbaserade tjänster. Företaget har vuxit under kontrollerade former och har idag 8 anställda.

Kvalitet- och Miljö

Alenet har en utarbetad, verksamhetsanpassad, policy för kvalitetssäkring. Strukturen baseras på ett antal värdegrunder och en process med kontroll, dokumentation och ständiga förbättringar.

Alenet arbetar även aktivt och kontinuerligt med Grön IT, och därmed att förminska företagets miljöpåverkan. Detta styrs via Alenets miljöpolicy.

Ramavtal
Alenet har bland andra ramavtal med Mölndals stad.

Referenser

Ericsson Lindholmen
Här installerades Backbone och nätverk, ett samarbete med Cygate. Väst sveriges största nätverk! 800 000m kabel drogs och över 10 000 fibersvetsningar utfördes.

Ullevi
Nätverk & Larm
Komplett installation till läktare, pressrum, monitorer m.m. Här drogs ca 10 000m koppar och ca 1 km fiber.

Göteborgs stad - Biskops gården
Nätverksinstallation

NetOnNet
Serverhall + nätverksinstallation

Bilder
Logotyper